Årlige omkostninger på Q8 Benzinkort

Beregningerne er foretaget på baggrund af en hovedstol på kr. 5,000 og en løbetid på 1 år. Afdragsformen er kredit med variabelt lånebeløb. 

 

ÅOP ved direkte betaling til Q8 Danmark A/S
 

Udnyttelsesgrad ÅOP før skat ÅOP efter skat*
100 % 14,62 % 9,80 %
50 % 16,54 % 11,08 %
25 % 20,38 % 13,65 %

Ved betaling direkte til Q8 (Danmark) A/S er faktureringsgebyret kr. 8,00 og nominel årlig rente = 12,7 %   

ÅOP ved tilmelding til Betalingsservice 

Udnyttelsesgrad ÅOP før skat ÅOP efter skat*
100 % 1,32 % 0,88 %
50 % 2,64 % 1,77 %
25 % 5,28 % 3,54 %

Ved tilmelding til Betalingsservice er faktureringsgebyret kr. 5,50 og nominel årlig rente = 0,0 %

Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til Bekendtgørelse nr. 193 af 01/03/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.

Sikkerhedsstillelse: Der er ingen sikkerhedsstillelse for Q8 Benzinkort.

 *ÅOP efter skat: Som skattesats anvendes satsen for personer med negativ kapitalindkomst i gennemsnitskommune